Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Landbouw

 • Smart farming (technologie voor extreem precieze aanwending van meststoffen, zaden en gewasbescherming voor verbetering van de productiviteit): grond-, bodem en klimaatsensoren; drones; expertise systemen; GPS geleide landbouwmachines;
 • Plantengezondheid en geïntegreerde pest management;
 • Uitgangsmaterialen (zaden en pootaardappelen);
 • Bodemvruchtbaarheid;
 • Duurzaam watergebruik;
 • Duurzame energieproductie (o.a. biovergisting);
 • Mechanisatie en automatisering;
 • Logistieke oplossingen.Tuinbouw

 • Kassen, klimaatbeheersing, energieopwekking;
 • Management systemen voor klimaat, nutriënten, water en energie;
 • Nutriënten- en waterdosering;
 • Systemen voor teeltoptimalisatie;
 • Geïntegreerde pest management;
 • Uitgangsmaterialen;
 • Substraatteelt en aquaponics;
 • Mechanisatie, automatisering en robotisering;
 • Logistieke oplossingen.

(Melk)veehouderij

 • (Melk)vee;
 • Melkrobots;
 • Stallen;
 • Mestverwerking inclusief biogasproductie;
 • Apparatuur voor industriële en ambachtelijke zuivelbereiding;
 • Logistieke oplossingen.

Voedingsmiddelenindustrie

 • Energie- en waterbesparende technieken;
 • Milde conserveringstechnieken;
 • Verpakkingsoplossingen;
 • Valorisatie van bijstromen;
 • Afvalwaterzuivering.